Vlada Republike Hrvatske podržava obnovu voznog parka HŽ Infrastrukture i Putničkog prijevoza

Zagreb, 13. juni 2024. – Vlada Republike Hrvatske dala je prethodnu suglasnost za odobrenje jamstva i kreditnih sredstava HŽ Infrastrukturi i HŽ Putničkom prijevozu u svrhu obnove voznog parka i radionica. Ove mjere odražavaju posvećenost Vlade unapređenju kvaliteta željezničke infrastrukture i usluga za putnike.

Vlada je odobrila jamstvo za kredit HŽ Infrastrukturi u iznosu od 32,5 miliona eura. Ova sredstva će biti iskorištena za financiranje obveza prema izvođačima, što će omogućiti poboljšanje željezničke infrastrukture. Time se osigurava održavanje visokih standarda sigurnosti i pouzdanosti željezničkog saobraćaja u zemlji.

HŽ Putnički prijevoz također će dobiti značajnu financijsku podršku. Prethodna suglasnost je data za kredite ukupne vrijednosti 24 miliona eura, namijenjene obnovi voznog parka i radionica. Ova sredstva će omogućiti modernizaciju lokomotiva, vagona i infrastrukture za održavanje, što će poboljšati usluge i zadovoljstvo putnika.

Dodatno, HŽ Putnički prijevoz je dobio prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu sa EUROFIMA-om, Europskim društvom za financiranje nabavki željezničkog materijala. Ovi ugovori uključuju:

  • 10 miliona eura za financiranje obnove lokomotiva i vlakova.
  • 14 miliona eura za ulaganja u objekte za održavanje željezničkih vozila.

Ova financijska podrška će omogućiti efikasnije održavanje i modernizaciju voznog parka, čime će se poboljšati sigurnost, učinkovitost i pouzdanost željezničkih usluga.

U skladu sa izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, Vlada je danas usvojila sedam uredbi o unutarnjem ustrojstvu. Ove uredbe se odnose na šest ministarstava sa promijenjenim djelokrugom rada, kao i na Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Također, donesena je Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske u šest koordinacija i dvije komisije.

Vlada Republike Hrvatske ostaje posvećena unapređenju željezničke infrastrukture i putničkog prijevoza kroz značajna ulaganja u obnovu voznog parka i radionica. Ova ulaganja će doprinijeti sigurnijem, pouzdanijem i efikasnijem željezničkom saobraćaju, te povećati kvalitet usluga za sve putnike.