Poštovanje saobraćajnih propisa – manje nezgoda na putnim prelazima

Izvor ŽRS

Nepažnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa učesnika u drumskom saobraćaju, nerijetko i zlonamjerno uništavanje uređaja, dovode do nezgoda na putnim prelazima koje su u 2018. godini povećane u odnosu na prethodnu.

Iako su svi putni prelazi na prugama Željeznica RS obezbijeđeni u skladu sa zakonskim propisima, a način i nivo osiguranja putnog prelaza zavise od kategorije puta, dopuštene brzine na pruzi i gustine drumskog saobraćaja, što je definisano zakonom i propisima koji uređuju oblast željeznica, ŽRS nastoje da povećaju nivo osiguranja u cilju povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Tako su, pored putnih prelaza obezbijeđenih saobraćajnim znacima i trouglom preglednosti i 13 putnih prelaza osiguranih mehaničkim branicima kojima rukuje čuvar prelaza, 23 putna prelaza osigurana elektronskim uređajima sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom.

Uprkos činjenici da je povećan broj putnih prelaza obezbijeđenih automatskim uređajima osiguranja, broj nezgoda na mjestu ukrštanja puta i željezničke pruge u nivou povećan je.

Od 44 nezgode, koliko ih je bilo prošle godine, 31 se dogodila na putnim prelazima za drumska vozila na kojima je saobraćaj obezbijeđen signalno-sigurnosnim (SS) uređajima sa branicima, polubranicima i svjetlosnim signalima, a 13 na putnim prelazima obezbijeđenim saobraćajnim znacima na putu.

Zabrinjavajuća je činjenica da se od 22 slučaja loma i oštećenja branika ili polubranika, čak osam dogodilo u Vrbanji, sedam u Ljebu, tri u Modriči i po jedan u Jošavki, Blagaju, Novom Gradu i Koprivni.

Neodgovorno ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju, koji zanemarujući saobraćajne propise nastavljaju kretanje vozila preko putnog prelaza i pored uključene svjetlosne signalizacije ili spuštenog polubranika, ugrožavajući na taj način svoju bezbjednost i uzrokujući značajnu materijalnu štetu, najčešći je uzrok nezgoda na putnim prelazima.

Međutim, nije i jedini, s obzirom da saobraćajne propise krše i biciklisti i pješaci, a štetu nanose i pojedinci koji namjerno uništavaju željezničku imovinu.

S obzirom da željezničko osoblje postupa u skladu sa propisima i zbog vanrednih događaja na putnim prelazima vozove zaustavlja kako bi se osigurala bezbjednost saobraćaja i u tim situacijama, nisu zanemarljivi ni troškovi habanja kočionih elemenata na lokomotivama.

Željeznice Republike Srpske nastoje i uspijevaju u tome da saniraju, poprave i zamijene svaki, namjerno ili ne, polomljen i uništen branik, polubranik ili bilo koji dio svjetlosne signalizacije ulažući značajna sredstva koja bi mogle da iskoriste u drugu svrhu.

Neodgovorno i bahato ponašanje na putnim prelazima svakako je za osudu, ali je vandalizam u različitim oblicima teško spriječiti ukoliko ne postoji  svijest o opasnostima i posljedicama takvog ponašanja i opšta kultura bilo kog pojedinca u saobraćaju.

Zato je neophodno iznova upozoravati na obavezu poštovanja  saobraćajnih propisa i apelovati na odgovorno ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju, jer će samo na taj način smanjiti broj nezgoda na putnim prelazima, ali i udesa koji mogu imati tragične posljedice.

Kako se ponašaju neodgovorni učesnici u drumskom saobraćaju možete pogledati na zvaničnom FB profilu Željeznica Republike Srpske.